چشم­انداز جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

 • سرآمدی صنعت پتروشیمی در سطح منطقه 


ماموریت جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

 • توسعه و گسترش فرهنگ تعالی و توانمندسازی صنعت پتروشیمی


اهداف جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

  شناسایی، معرفی و قدردانی از شرکت­های برتر به منظور: 

 • بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری 
 • تشویق شرکت­ها برای انجام عملیات خود­ارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه­های قابل بهبود
 • ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربیات و دانش سازمان­های موفق 
 • توسعه فرهنگ تعالی 
 • ارج نهادن به کارکنان سازمانهای متعالی و بهره­­ور 
 • تقویت تعامل اثر بخش و سازنده 
 • توسعه توانمندی­های صنعت پتروشیمی در حوزه مدیریت پروژه­ها 

ارزش­ها و مفاهیم بنیادین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

 • دستیابی به نتایج متوازن 
 • ارزش افزایی برای ذینفعان 
 • رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و اخلاق محوری 
 • مدیریت بر مبنای فرآیندها 
 • موفقیت از طریق کارکنان 
 • رورش خلاقیت و نوآوری 
 • ایجاد شراکت‌ها 
 • مسئولیت‌پذیری برای آینده‌ای پایدار 

بخش­های جایزه:

 • شرکت­های تولیدی 
 • شرکت­های خدماتی 
 • شرکت­های مجری طرح 


مدل جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

  جایزه تعالی صنعت پتروشیمی براساس دو مدل زیر برگزار می­شود:

 • مدل تعالی سازمانیEFQM برای شرکت­های تولیدی و خدماتی 
 • مدل جامع بلوغ مدیریت پروژهCPM3 برای شرکت-های مجری طرح 


الزامات ومقررات عمومی جایزه:

 • عدم انتشار اطلاعات و مدارک ارزیابی 

کلیه اسناد و مدارکی که از طرف متقاضیان بخش­های مختلف جایزه به دبیرخانه ارسال می­شود و همچنین نتایج ارزیابی بخش­های مختلف جایزه محرمانه تلقی و دبیرخانه جایزه تمامی فعالیت­های لازم را برای اطمینان از عدم افشای اطلاعات متقاضیان بکار خواهد گرفت . بدین ترتیب تمامی کسانی که امکان دستیابی و رویت مدارک، اطلاعات و نتایج ارزیابی را دارند، موافقتنامه رازداری را امضا می­کنند و متعهد می­شوند که هیچ گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالک اطلاعات به هیچ نحو منتشر ننمایند.


مرجع رسمی پاسخگویی به سئوالات:

 • دبیرخانه مرجع رسمی پاسخگوئی به کلیه سئوالات و درخواست های واصله است.

مسئولیت دبیرخانه جایزه و کمیته های مرتبط:

 • تعیین خط مشی­های اجرایی در مورد فعالیت­های دبیرخانه جایزه
 • بررسی برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره تهیه و ارائه آن به شورا سیاست­گذاری جهت تصویب
 • رفع مشكلات احتمالي و انجام مساعدت­هاي لازم جهت اجراي هر چه بهتر فرآيند جايزه
 • بررسي اصلاحات ضروري نظامنامه و پيشنهاد به شوراي سياست­گذاري جهت تصويب
 • بررسي و تعيين معيارهاي ارزيابي اصلي، معيارهاي فرعي و امتيازات آنها و پيشنهاد به شوراي سياست­گذاري جهت تصويب
 • بازنگري معيارهاي انتخاب واحدهاي برتر
 • بررسي شكايات و اعتراضات متقاضيان و رسيدگي به آنها و اعلام نتيجه
 • ارايه پيشنهادهاي لازم به دبيرخانه در مدت اجراي پروژه
 • بررسي و تعيين حد نصاب­هاي امتياز هر يك از سطوح جایزه و پيشنهاد به شوراي سياست­گذاري جهت تصويب
 • تعيين معيارها و رويه تعيين صلاحيت و انتخاب ارزيابان و ارزيابان ارشد و پيشنهاد به شوراي سياست­گذاري جهت تصويب
 • نظارت بر عملكرد گروه­هاي ارزيابي و ارزيابان ارشد
 • بررسي فعاليت­ها و هماهنگي­هاي لازم براي برگزاري همايش پاياني اعطاي جايزه
 • نظارت بر انتشار نشريات مرتبط
 • انجام كليه فعاليت­هاي هماهنگي
 • تهيه برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره برطبق تصميمات کميته علمی
 • تهيه گزارش عملكرد و ارايه به كميته علمی
 • برگزاري همايش پاياني جهت اعطاي جايزه
 • تهيه برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره بر طبق تصميمات کميته علمی
 • هماهنگي كليه فعاليت­هاي كارشناسي مورد نياز اركان جايزه
 • انتشار نشريات مرتبط با جايزه
 • انجام فراخوان عمومي به نحو مقتضي جهت ثبت نام متقاضيان
 • انجام هماهنگي­هاي لازم جهت برگزاري جلسات شوراي سياست­گذاري و كميته علمی و اجرایی
 • برگزاري سمينارها براي سازمان­ها و دوره­هاي آموزشي جهت ارزيابان و ارزيابان ارشد
 • دريافت اطلاعات از متقاضيان جايزه، طبقه­بندي و تجزيه و تحليل آنها
 • برنامه­ريزي و تدارک اعزام ارزيابان جهت ارزيابي واحدهاي متقاضي
 • ارجاع گزارشات و نتايج حاصل از ارزيابي­ها براي اتخاذ تصميم نهايي كميته علمی
 • طراحی و تهيه جوايز (تنديس­ها، تقديرنامه­ها و گواهينامه­ها)