اطلاعیه ها

 • اطلاعیه شماره 2

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به همراه فایل بانک اطلاعاتی آن جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 12

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 12 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 11

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 11 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 10

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 10 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 9

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 9 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 8

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 8 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 7

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 7 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 6

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 6 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 5

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 5 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 4

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 4 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 3

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 3 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی

  با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.

  با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • دستورالعمل تدوين اظهارنامه EFQM

  دستورالعمل تدوين اظهارنامه EFQMبراي شركت در هشتمين دوره جايزه تعالي صنعت پتروشيمي
 • اطلاعیه شماره 1 دبیرخانه جایزه تعالی

  مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلامبهپیوست اطلاعیه شماره 1دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
 • نخستین نشست مدیران تعالی هلدینگ های پتروشیمی و شرکت های برتر برگزار شد

  دبیر جایزه تعالی صنعت پتروشیمی گفت: آیین نامه قدردانی از برترین های جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در حال بررسی و نتیجه گیری است.به گزارش خبرنگار نیپنا در اولین جلسه مدیران
 • اولین نشست مدیران تعالی سازمانی هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

  اولین نشست مدیران تعالی سازمانی هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با حضور مهندس شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی روز چهارشنبه 22 شهریور 1396 در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.در این جلسه آخرین الزامات
 • آغاز فرایند اجرایی هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

  به لطف پروردگار متعال، فرآیند اجرایی هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی آغاز به کار نمود.