اطلاعیه شماره 5

۱۳۹۶ هفتم آذر

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی

با سلام به  پیوست اطلاعیه شماره 5 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.

با تشکر و احترام

دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

دسته : اخبار گذشته
تعداد بازدید : 875