اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه

۱۳۹۶ ششم آبان

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی

با سلام به  پیوست اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.

با تشکر و احترام

دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

دسته : اطلاعیه ها , نیوز تیکر
تعداد بازدید : 456