دستورالعمل تدوين اظهارنامه EFQM

۱۳۹۶ اول آبان

دستورالعمل  تدوين  اظهارنامه EFQM براي شركت در هشتمين دوره جايزه تعالي صنعت پتروشيمي

دسته : اخبار گذشته
تعداد بازدید : 949